محورهای کنفرانس

گروه مدیریت

 • مدیریت بازرگانی

 • مدیریت دولتی

 • مدیریت صنعتی

 • مدیریت مالی

 • مدیریت اجرایی

 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت تحول

 • مدیریت ریسک

 • مدیریت بحران

 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

 • مدیریت اموزشی

 • مدیریت بیمه

 • مدیریت پروژه

 • مدیریت برنامه

 • مدیریت ورزشی

 • مدیریت شهری

 • مدیریت هتلداری و جهانگردی 

 • مدیریت فرهنگی

 • مدیریت رسانه

 • مدیریت کارآفرینی

و دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت

 

گروه مهندسی صنایع

 • بهینه سازی (مدل سازی و الگوریتم های حل)

 •  تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت 

 •  مدیریت تولید و موجودی‌ها 

 • مدیریت/مهندسی کیفیت و بهره‌وری 

 •  بهینه‌سازی مدل‌های زنجیره تامین و پشتیبانی 

 • مدیریت/مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی 

 •  سیستم‌های مدیریت سازمان (استراتژیک، منابع انسانی، دانش، فرایندها و...) 

 •  طراحی سیستم‌های خدماتی، ساخت و اتوماسیون 

 • کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان 

 • مدیریت و کنترل پروژه 

 •  سیستم های سلامت 

 • مهندسی ایمنی و ارگونومی 

 •  نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان 

 •  مطالعه موردی صنایع (نفت و گاز، انرژی، خودروسازی، بانکداری و...)

 • تحلیل داده و داده‌های بزرگ

 • هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره

 • مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت دانش

 • بهینه‌سازی و تحقیق در عملیات

 • لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 • مکانیابی و مسیریابی

 • برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی

 • توالی عملیات و زمانبندی

 • مدیریت و مهندسی کیفیت

 • سیستم‌های ایمنی، نت و پایایی

 • مهندسی سیستم‌های سلامت

 • تفکر سیستمی، پویایی‌شناسی سیستم‌ها و مدیریت فرآیندها

 • ارگونومی و فاکتورهای انسانی

 • مهندسی ساخت و تولید

 • اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی

 • مدیریت پروژه

 • شبیه سازی

 • کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا

 • تجارت الکترونیک

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • مدیریت ارتباط با مشتری

 • صنعت توریسم و توریسم سلامت

 • صنایع غذایی

 • صنایع دفاعی

 • انرژی

 • محیط زیست

 • مدیریت شهری

 • صنایع بنیادی(فولاد، نفت و گاز، کشاورزی، خودرو،...)

 • صنایع خدماتی(حمل و نقل، آموزش، مالی،...)

 

گروه حسابداری

 

 • حسابداری مالی

 • حسابداری دولتی 

 • حسابداری صنعتی 

 • حسابداری مالیاتی 

 • حسابداری سیستم ها 

 • حسابداری بودجه ای 

 • حسابداری اجتماعی 

 • حسابداری حسابرسی

 • حسابداری تلفیقی

 • سیستم های اطلاعات حسابداری

 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

 • حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

 • حسابداری و نظام راهبری شرکتها

 • حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی

 • کاربرد اینترنت در حسابداری

 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی 

 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی

 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی

 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44

 • ارزیابی استاندارد های بین المللی

 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره

 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

 • روش های تأمین مالی در سازمانها

 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

 • روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

 •  دیگر موضوعات مرتبط با حسابداری